Sensorer

Vi forhandler sensorer der måler luftens:

Temperatur
CO2 indhold
Fugtighed
Lys
Lufttryk
Flygtige organiske forbindelser (TVOC)
Radon